ตรวจประเมินสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 14

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายจากสสจ.ร้อยเอ็ด,สสอ.เมืองร้อยเอ็ด,รพ.ร้อยเอ็ด, สภ.เมืองร้อยเอ็ด,มทบ.27 และทสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจประเมินสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 14 รอบแรก ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2564 มีชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 19 ชุมชน ผลการประกวดจะออกประกาศฯและแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ