ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยและการซักซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยและการซักซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ในห้วงฤดูฝนโดยมักจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ และเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที มีกระสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด