จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยโควิด(กลุ่มสีเขียว)

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยโควิด(กลุ่มสีเขียว) โดยในวันนี้ มีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องขยายเสียง และสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดเตรียมห้องพัก ห้องน้ำ เพื่อรองรับ ผู้ป่วยโควิด(กลุ่มสีเขียว) โดยศูนย์พักพิงผู้ป่วยนี้จะเป็นศูนย์สำหรับผู้ป่วยที่หายแล้ว และเตรียมตัวกลับบ้าน จึงเป็นศูนย์พักพิงจุดสุดท้ายในระหว่างการรอกลับบ้าน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด