จัดกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

เมื่อวันที่​ 7​ กรกฎาคม​ 2564​ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเ​ทศมนตรีเมื​องร้อยเอ็ด​ และ​ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด​ จัดกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เมืองร้อยเอ็ด กลุ่มเลี้ยงหมูป่าลูกผสม ชุมชนหนองหญ้าม้า และ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ชุมชนมั่นคงพัฒนา