งาน Sport Night “บนพื้นฐานความรัก ความสามัคคีและมิตรภาพ” การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 “สันนิบาตเกมส์”

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงาน Sport Night “บนพื้นฐานความรัก ความสามัคคีและมิตรภาพ” การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 “สันนิบาตเกมส์” ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาฯ โดยมีนางสาวอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์. นายกเทศมนตรีตำบลมะอึ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ เป็นผู้กล่าวขอบคุณเทศบาลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ และนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ และเทศบาลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด