งานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้คนทั่วไป โดยกำหนดวันพุธแรกของเดือน 7 ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง(เกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด)