งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 80 ปี 60 พรรษา พระสุขุมวาทเวที รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม

Published by ธีระวัฒน์ วารีรักษ์ on

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 80 ปี 60 พรรษา พระสุขุมวาทเวที(สถาพร โชติธมฺโม น.ธ.เอก,ป.ธ.4,พธ.บ,ศน.ม,Ph.D) รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม(พระอารามหลวง) โดยมีพระพรมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10(ธ) วัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาพุทธานุสรณ์ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด