ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

Published by ผู้เขียน on

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ 043-511222 ต่อ 202