ขอขยายถนนตามผังเมือง

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประชุมปรึกษานายปรีชา มูลสาร (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงร้อยเอ็ด) ขอขยายถนนตามผังเมือง ณ แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด