กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญโลก ประจำปี 2567 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญโลก ประจำปี 2567 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด