กิจกรรมร่วมมือรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดร้อยเอ็ด

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมความร่วมมือรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายประสงค์ ยนต์ดัน หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา สาขาร้อยเอ็ด นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งปศุสัตว์อำเภอต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำหนดจัดกิจกรรมความร่วมมือรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน ณ บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด