กิจกรรมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Published by PR on

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล,หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “กิจกรรมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด