กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด