กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”คลองสวย น้ำใส ใจสะอาด”เฉลิมพระเกียรติฯ

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “คลองสวย น้ำใส ใจสะอาด” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเหนือ ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารลาบที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด