กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร