กำหนดการสำรวจพื้นที่ และ ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่, สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ เพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ พร้อมด้วยประชาชน ร่วมต้อนรับและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในครั้งนี้