การแสดงการประกวดการแข่งขันวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ระดับประชาชนทั่วไป

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรับชมการแสดงการประกวดการแข่งขันวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ระดับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม นมเย็น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ตะโพนไทย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Drastic ณ เวทีลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด