การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 “สันนิบาตเกมส์”

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยโท อนันต์ เมาะราษี, จ่าสิบเอกทรงวุฒิ สัตบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 “สันนิบาตเกมส์” โดยมีนายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด