การสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ตั้งค่ายลูกเสือชั่วคราว ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ตั้งค่ายลูกเสือชั่วคราว ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2567 ณ มณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด