การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียนการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรังรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559

Published by Webmaster on

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกดดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง**

Categories: ประกาศ