การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบโปรแกรม CU-TaXGO ประจำปีงบประมาณ 2566

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบโปรแกรม CU-TaXGO ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายคณากร มหายศนันท์ ที่ปรึกษา พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรประจำโครงการฝึกอบรม-การสำรวจข้อมูลภาคสนาม-การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีนางวัชรี ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมเพลินจิต ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด