การประชุมแนวทางการออกแบบพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัท Landscape Collaboration LTD

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานการประชุมแนวทางการออกแบบพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัท Landscape Collaboration LTD นำโดยนายธัชพล สุนทราจารย์ พร้อมทีมงาน โอกาสนี้มีนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ Smart Room (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด