การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นางเพ็ญลดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธีรภัทร์ หินซุย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด