การประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายมานะ สำเภา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็น 1 ใน 9 พื้นที่จังหวัดนำร่องระดับภาคในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “เมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัย” ณ ห้องประชุมสันติสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด