การประชุมหารือเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี 2565

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อย เป็นประธานการประชุมหารือเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี 2565 และเรื่องอื่นๆระหว่างคณะผู้บริหารกับผู้อำนวยการสำนัก/กองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมปัทมานนท์(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด