การประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร เดือน มิถุนายน 2564

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร เรื่องคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด