การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การสะท้อนมุมมองการผลิต/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในมุมมองของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมเบลล่าบี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี