การประชุมสภากาแฟเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อหารือข้อราชการภารกิจงานต่างๆเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกัน

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00น. นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสภากาแฟเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อหารือข้อราชการภารกิจงานต่างๆเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกันโดยมี ว่าที่ร้อยโท อนันต์ เมาะราษี จ่าสิบเอก ทรงวุฒิ สัตบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด