การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ ธนภณ วัฒนกุล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด