การประชุมพนักงาน กองวิชาการและแผนงาน

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมพนักงาน กองวิชาการและแผนงานประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด