การประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2565

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบนโยบาลแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด