การประชุมพนักงานกองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมพนักงานกองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปการทำงานของแต่ละฝ่าย/งาน และรับนโยบายในการทำงานครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด