การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการ “รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563”

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการ “รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563” ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด