การประชุมคัดเลือกโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด งบประมาณ 21,500,000 บาท เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมเสนาเริ่มคิด(ชั้น1) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด