การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2566

Published by พรสุดา สิงห์เจริญกิจ on

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ Smart Room(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด