การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด