การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ธีระวัฒน์ วารีรักษ์ on

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด