การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2565

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด