การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมเพลินจิตร ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด