การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด