การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิ (ชั้น 2) สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด