การประชุมกองช่างสุขภิบาล

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมกองช่างสุขภิบาล โดยมีนายพรชัย ตรีบุญเมือง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายและเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอสรุปการปฏิบัติงานกองช่างสุขภิบาล ณ ห้องประชุมโรงงานกำจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด