การประกวดวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประกวดวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลการประกวด ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม By Fender By warwick(วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม REDTAIL(โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ผักกาด(โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ) ณ เวทีลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด