การต้อนรับ นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ นำเสนอโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พร้อมเยี่ยมชม และรับฟังบรรยาย ณ หอโหวด 101 “ROI ET TOWER”