การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Published by จิตรลดา สุ่มมาตย์ on

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสระสิม ชั้น1 ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด