การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Published by ratree on

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น.

นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นำโดย นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมือง-ปัตตานี คณะ เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด พร้อมชม VTR และขึ้นเยี่ยมชมหอโหวด ณ หอโหวดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด