การชุมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการชุมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ประกาศฯ คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2565 กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าเมื่อเสร็จสิ้นกำหนดการรับสมัครฯ มีผู้มาสมัคร ดังนี้การสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาโททางภาษาอังกฤษ, ปริญญาทางประติมากรรม และกรณีผู้ที่มีผลงานประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน ประเภทวอลเล่ย์บอลชายหาด โดยเห็นควรกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด