ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหลังโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหลังโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ เพื่อสำรวจข้อมูลบ้านผู้บุกรุกพื้นที่โบราณสถาน