สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2558

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2557

- แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2556

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2554 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2553

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 124 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content