แอพพลิเคชั้น Smart 101

บริการแอพพลิเคชั่น Smart 101

-ร้องทุกข์-ร้องเรียน
-กล้องวงจรปิด
-ข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ
-แจ้งเหตุ/เตือนภัย
-สถานที่สำคัญ
-เบอร์โทรสายด่วน

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น smart 101

ระบบ ios : https://itunes.apple.com/th/app/smart-101/id1182229774?mt=8

ระบบ android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsconsultancy.smart101&hl=th

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้

1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)

2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)

3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th

5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum

6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th

7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101

8.แอพพลิเคชั่น smart 101

ดาวน์โหลดระบบ ios : https://itunes.apple.com/th/app/smart-101/id1182229774?mt=8

ดาวน์โหลดระบบ android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsconsultancy.smart101&hl=th

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 134 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content